ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Καλως ήλθατε: ενημερωτικό έντυπο για τους πρωτοετείς του Ο.Π.Α.
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Issuing body)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :36σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Πρυτανικές Αρχές: Πρύτανης - καθηγητής Γεώργιος Βενιέρης. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού - καθηγήτρια Νάνσυ Παπαλεξανδρή. Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης - καθηγητής Θεόδωρος Καλαμπούκης. Γενικός Γραμματέας - επικεφαλής των Διοικητικών υπηρεσιών Γεώργιος Κακούρος.
Περιεχόμενα :Παρουσίαση τμημάτων του Πανεπιστημίου - Διδακτικό προσωπικό - Προγράμματα σπουδών για κάθε τμήμα - Μεταπτυχιακά προγράμματα - Φοιτητική μέριμνα - Δραστηριότητες (αθλητικές, πολιτιστικές κ.λ.π.) - Υλικοτεχνική υποδομή (Βιβλιοθήκη κ.λ.π.) - Προγράμματα erasmus.
Λέξη κλειδί :Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Εκπαίδευση
Πληροφορικό υλικό
Οικονομικές επιστήμες
Διοίκηση επιχειρήσεων
Μάρκετινγκ
Λογιστική
Πληροφορική
Στατιστική
Μεταπτυχιακές σπουδές
Κινητικότητα διδασκομένων
Φοιτητής
Ημερομηνία έκδοσης :05-2003

Αρχείο: R76228.pdf

Τύπος: application/pdf