ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2002-2003: τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Issuing body)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :44σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Πρυτανικές Αρχές: Πρύτανης - καθηγητής Γεώργιος Ι. Βενιέρης . Αντιπρυτάνεις - καθηγήτρια Νάνσυ Παπαλεξανδρή, καθηγητής Θεόδωρος Καλαμπούκης.
Περιεχόμενα :Επιστημονικό δυναμικό - Πρόγραμμα σπουδών - Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου μαθημάτων που προσφέρει το τμήμα - Σύστημα εκπαιδεύσεως και εξετάσεων.
Λέξη κλειδί :Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Έκπαιδευτικό υλικό
Εκπαίδευση
Διοικητική οργάνωση
Πληροφοριακό υλικό
Ημερομηνία έκδοσης :2002

Αρχείο: R71238.pdf

Τύπος: application/pdf