ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Καλώς ήλθατε: ενημερωτικό έντυπο για τους πρωτοετείς του Ο.Π.Α.
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Issuing body)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :36σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Πρύτανης - καθηγητής Γεώργιος Ι. Βενιέρης. Αντιπρυτάνεις - καθηγητές Θεόδωρος Καλαμπούκης και Νάνσυ Παπαλεξανδρή. Γεν. Γραμματέας: επικεφαλής των Διοικητικών Υπηρεσιών Γεώργιος Κακούρος
Περιεχόμενα :Παρουσίαση τμημάτων του Πανεπιστημίου - Διδακτικό προσωπικό - Προγράμματα σπουδών για κάθε τμήμα - Μεταπτυχιακά προγράμματα - Φοιτητική μέριμνα - Δραστηριότητες (αθλητικές, πολιτιστικές κ.λ.π.) - Υλικοτεχνική υποδομή (Βιβλιοθήκη κ.λ.π.) - Προγράμματα erasmus.
Λέξη κλειδί :Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Εκπαίδευση
Πληροφοριακό υλικό
Οικονομικές επιστήμες
Διοίκηση επιχειρήσεων
Μάρκετινγκ
Λογιστική
Πληροφορική
Στατιστική
Μεταπτυχιακές σπουδές
Κινητικότητα διδασκομένων
Φοιτητής
Ημερομηνία έκδοσης :2003

Αρχείο: R71236.pdf

Τύπος: application/pdf