ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Issuing body)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :40σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Εκπαιδευτικό υλικό
Εκπαίδευση
Πληροφοριακό υλικό
Ημερομηνία έκδοσης :2001

Αρχείο: R69660.pdf

Τύπος: application/pdf