ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών ακαδημαϊκόυ έτους 2001-2002: τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Issuing body)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :49σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Πρυτανικές Αρχές: Πρύτανης - καθηγητής Γεώργιος Βενιέρης. Αντιπρυτάνεις - καθηγήτρια Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Θεόδωρος Καλαμπούκης.
Περιεχόμενα :Επιστημονικό δυναμικό - Πρόγραμμα σπουδών - Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου μαθημάτων που προσφέρει το τμήμα - Σύστημα εκπαιδεύσεως και εξετάσεων.
Λέξη κλειδί :Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Εκπαιδευτικό υλικό
Εκπαίδευση
Διοικητική οργάνωση
Πληροφοριακό υλικό
Ημερομηνία έκδοσης :2001

Αρχείο: R69253.pdf

Τύπος: application/pdf