ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Καλώς ήλθατε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: γενικό ενημερωτικό έντυπο
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Issuing body)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Πρύτανης - καθηγητής Ανδρέας Α. Κιντής
Περιεχόμενα :Παρουσίαση τμημάτων του Πανεπιστημίου - Διδακτικό προσωπικό - Προγράμματα σπουδών για κάθε τμήμα - Μεταπτυχιακά προγράμματα - Φοιτητική μέριμνα - Δραστηριότητες (αθλητικές, πολιτιστικές κ.λ.π.) - Υλικοτεχνική υποδομή (Βιβλιοθήκη κ.λ.π.) - Προγράμματα erasmus
Λέξη κλειδί :Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Εκπαίδευση
Πληροφοριακό υλικό
Ημερομηνία έκδοσης :1998

Αρχείο: R63102.pdf

Τύπος: application/pdf