ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Who is who '80 - '98: διπλωματούχοι προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Issuing body)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :135σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Πρύτανης - καθηγητής Ανδρέας Α. Κιντής
Περιεχόμενα :20 χρόνια μεταπτυχιακές σπουδές στο Ο.Π.Α., 20 χρόνια προσφοράς στην ελληνική οικονομία - who is who πρυτανικές αρχές & διατελέσαντες διευθυντές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων - who is who κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (1980-1998) - who is who διπλωματούχοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων master's (1980-1997) - υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές στα προγράμματα master's ακαδημαϊκού έτους 1998-1999.
Λέξη κλειδί :Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Μεταπτυχιακές σπουδές
Βιογραφία
Πληροφοριακό υλικό
Ημερομηνία έκδοσης :1998

Αρχείο: R62876.pdf

Τύπος: application/pdf