ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Welcome to the Athens University of Economics and Business Socrares/Erasmus guide for incoming students
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business (Issuing body)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :58p.
Γλώσσα :en
Περιεχόμενα :AUEB & Athens - International relations at AUEB - Studying at AUEB - Central facilities - Useful information
Λέξη κλειδί :Educational institutions
International relations
College students
Student exchange
Reference materials
Ημερομηνία έκδοσης :1999

Αρχείο: R62875.pdf

Τύπος: application/pdf