ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Guide for undergraduate studies: department of International and European Economic Studies
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Issuing body)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :30p.
Γλώσσα :en
Περιεχόμενα :The University - the department of Intarnational & European Economic Studies - semester course allocation - course descriptions - members of teaching and research staff - research center - study support - erasmus networks - other student facilities - further information.
Λέξη κλειδί :Educational institutions
Education
Teaching aids
Curriculum
Reference materials
Ημερομηνία έκδοσης :1994

Αρχείο: R62856.pdf

Τύπος: application/pdf