ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών: ακαδημαϊκό έτος 1994-1995
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Issuing body)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Πρυτανικές Αρχές: Πρύτανης - καθηγητής Γεώργιος Κ. Χρήστου. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού - καθηγητής Νικόλαος Μ. Χριστοδουλάκης. Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης - καθηγητής Ιωάννης Λεβεντάκης.
Περιεχόμενα :Επιστημονικό δυναμικό - Πρόγραμμα σπουδών - Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου μαθημάτων που προσφέρει το τμήμα - Σύστημα εκπαιδεύσεως και εξετάσεων.
Λέξη κλειδί :Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Εκπαιδευτικό υλικό
Εκπαίδευση
Διοικητική οργάνωση
Πληροφοριακό υλικό
Ημερομηνία έκδοσης :1994

Αρχείο: R62846.pdf

Τύπος: application/pdf