ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Undergraduate study guide: 1994-1995
Συντελεστής :Athens School of Economics and Business, Department of Informatics (Issuing body)
Εκδότης :Athens School of Eonomics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Rector - professor George Christou. Vice Rector for Academic Affairs and Personnel - professor Nicholas Christodoulakis. Vice Rector for Economic and Development Affairs - professor John C. Cavouras.
Περιεχόμενα :Departmental staff - Computer center - Program of study - Brief description of courses
Λέξη κλειδί :Educational institutions
Education
Teaching aids
Reference materials
Ημερομηνία έκδοσης :09-1994

Αρχείο: R50339.pdf

Τύπος: application/pdf