ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Undergraduate studies handbook: 1991
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Issuing body)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :21p.
Γλώσσα :en
Περιεχόμενα :Organization and departments of the University - The department of Statistics - The undergraduate Statistics program - List of courses -Course description.
Λέξη κλειδί :Educational institutions
Education
Curriculum
Reference materials
Ημερομηνία έκδοσης :1991

Αρχείο: R50335.pdf

Τύπος: application/pdf