ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A guide to the study of Economics: 1986-1987
Συντελεστής :Athens School of Eonomics and Business Science (Issuing body)
Εκδότης :Athens School of Eonomics and Business Science
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :24p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Chairman of the Department of Economics: professor G. Christou
Περιεχόμενα :Departmental organization - Academic staff - Study program - Computing facilities - Postgraduate studies - Research activity - Scholarships.
Λέξη κλειδί :Teaching aids
Educational institutions
Education
Reference materials
Ημερομηνία έκδοσης :1986

Αρχείο: R50264.pdf

Τύπος: application/pdf