ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Καλώς ήλθατε: γενικό ενημερωτικό έντυπο
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Issuing body)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :28σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Πρύτανης - καθηγητής Ανδρέας Α. Κιντής. Αντιπρυτάνεις - καθηγητές: Παναγιώτης Μηλιώτης, Ιωάννης Λεβεντάκης.
Περιεχόμενα :Η ταυτότητα του Πανεπιστημίου - Διοίκηση, τμήματα, προσωπικό - Μεταπτυχιακά προγράμματα
Λέξη κλειδί :Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Εκπαίδευση
Διοικητική οργάνωση
Πληροφοριακό υλικό
Ημερομηνία έκδοσης :1995

Αρχείο: R50260.pdf

Τύπος: application/pdf