ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών: ακαδημαϊκό έτος 1993-1994
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Issuing body)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :42σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Πρυτανικές Αρχές: Πρύτανης - καθηγητής Γεώργιος Κ. Χρήστου. Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης - καθηγητής Ιωάννης Λεβεντάκης. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού - Αν. καθηγητής Νικόλαος Μ. Χριστοδουλάκης. Πρόεδρος Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών - Ανδρέας Α. Ανδρικόπουλος.
Περιεχόμενα :Επιστημονικό δυναμικό - Πρόγραμμα σπουδών - Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου μαθημάτων που προσφέρει το τμήμα - Σύστημα εκπαιδεύσεως και εξετάσεων.
Λέξη κλειδί :Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Εκπαιδευτικό υλικό
Εκπαίδευση
Διοικητική οργάνωση
Πληροφορικό υλικό
Ημερομηνία έκδοσης :1993

Αρχείο: R50251.pdf

Τύπος: application/pdf