ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Department of Statistics and Information Science: study guide 1986-1987
Συντελεστής :Athens School of Eonomics and Business Science (Issuing body)
Εκδότης :Athens School of Eonomics and Business Science
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :University Principlals: Rector - professor Theodore Lianos. Vice Rector for Academic Affairs and Personnel - professor Andreas Kintis. Vice Rector for Development and Economic Planning - professor Georgios Christou.Chairman of Department of Statistics and Information Science - professor Andreas Kintis.
Λέξη κλειδί :Teaching aids
Educational institutions
Education
Reference materials
Ημερομηνία έκδοσης :1986

Αρχείο: R50245.pdf

Τύπος: application/pdf