ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογής επιχειρηματικής πληροφορικής στον ιστό με χρήση web of devices
Δημιουργός :Ρίνη, Χαρίκλεια
Συντελεστής :Καστανιά, Αναστασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :113σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Δίκτυο πληροφορικής
Νέες τεχνολογίες
Διαδίκτυο
Ιατρικές εφαρμογές της πληροφορικής
Ημερομηνία έκδοσης :02-2015

Αρχείο: Rini_2015.pdf

Τύπος: application/pdf