ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση ποιότητας μεταδεδομένων
Δημιουργός :Τσατσανιά, Παρασκευή
Συντελεστής :Παπαθεοδώρου, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :108σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Αυτοματοποίηση
Ψηφιακή τεχνολογία
Παγκόσμιος Ιστός
Πληροφορία
Internet
Έλεγχος ποιότητας
Ημερομηνία έκδοσης :02-2015

Αρχείο: Tsatsania_2015.pdf

Τύπος: application/pdf