ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Φαρμακοχημική έρευνα της ρίζης του μανδραγόρα
Δημιουργός :Κατώγας, Κλήμης
Εκδότης :Σπυρόπουλος, Σωτ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :36σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διατριβή επί διδακτορία
Ημερομηνία έκδοσης :1948

Αρχείο: 10003.pdf

Τύπος: application/pdf