ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Crise monetaire et crise economique a Byzance du XIIIe au XVe sciecle
Δημιουργός :Zakythinos, D. A.
Εκδότης :L' Hellenism contemporain
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :160p.
Γλώσσα :fr
Ημερομηνία έκδοσης :1948

Αρχείο: 8808.pdf

Τύπος: application/pdf