ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :From an excursion of the students accompanied by professors to the Northern border of the country where they offered gifts to the frontier-guards
Εναλλακτικός τίτλος :Photo prise au cours d une excursion des etudiants accompagnes de professeurs aux frontieres septentrionales oe ils ont offert des presents aux garde-frontieres
Εκδότης :The Athens Graduate School of Economics and Business
Τύπος :Image
Φυσική περιγραφή :p. [104]
420.9 KB
Γλώσσα :en
Κάλυψη :1964-1965
Ημερομηνία έκδοσης :[1965]
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρχείο: E0280.pdf

Τύπος: application/pdf