ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου σύμφωνα με το μοντέλο της αγοράς - στοιχεία από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Δημιουργός :Λαδίκου, Αικατερίνη
Συντελεστής :Χαλικιάς, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Μετοχή
Εταιρεία
Δείκτης τιμών
Χρηματιστήριο αξιών
Ημερομηνία έκδοσης :06-2011

Αρχείο: Ladikou_2011.pdf

Τύπος: application/pdf