ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The School Choir during the concert given on 3rd July 1965
Εναλλακτικός τίτλος :La Chorale de l' école au cours du concert donné le 3 juillet 1965
Εκδότης :The Athens Graduate School of Economics and Business
Τύπος :Image
Φυσική περιγραφή :p. [103]
481.4 KB
Γλώσσα :en
Κάλυψη :1964-1965
Ημερομηνία έκδοσης :[1965]
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρχείο: E0279.pdf

Τύπος: application/pdf