ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αντιστάθμιση των κινδύνων της μακροβιότητας και της θνησιμότητας
Δημιουργός :Γιαννούλος, Νικόλαος
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :50σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Θνησιμότητα
Ασφάλιση
Χαρτοφυλάκιο
Ημερομηνία έκδοσης :12-2012

Αρχείο: Giannoulos_2012.pdf

Τύπος: application/pdf