ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προϋποθέσεις, μηχανισμοί και συνέπειες της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους : η εμπειρία των Ευρωπαϊκών χωρών
Δημιουργός :Μπρέμπου, Μαρία
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :313σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Δημόσιο χρέος
Ελλειμμα
Οικονομική κατάσταση
Ελλάδα
Ιταλία
Ισπανία
Πορτογαλία
Ιρλανδία
Νομισματική κρίση
Ημερομηνία έκδοσης :01-2012

Αρχείο: Mprempou_2012.pdf

Τύπος: application/pdf