ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση χαρτοφυλακίου, arch garch μοντέλα και αμοιβαία κεφάλαια
Δημιουργός :Νικόλα, Πολυξένη
Συντελεστής :Κόρδας, Γρηγόρης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :106σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Αγορά
Χαρτοφυλάκιο
Μετοχή
Αποδοτικότητα
Εταιρεία επενδύσεων
Ημερομηνία έκδοσης :01-2012

Αρχείο: Nikola_2012.pdf

Τύπος: application/pdf