ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Automated ad creative generation : language modeling and natural language generation for ad-texts
Δημιουργός :Κατσιβέλης-Περάκης, Παναγής
Συντελεστής :Βαζιργιάννης, Μιχαήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate in Information Systems
Λέξη κλειδί :Information systems
Internet
Advertising
Ημερομηνία έκδοσης :02-2013

Αρχείο: Katsivelis-Perakis_2013.pdf

Τύπος: application/pdf