ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέθοδοι κατακερματισμού φυσικής θέσης σε ασύρματα δίκτυα (υλοποίηση client σε iphone)
Δημιουργός :Μαριώρας, Αναστάσιος
Συντελεστής :Μαριάς, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :44σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Λογισμικό
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Ημερομηνία έκδοσης :09-2012

Αρχείο: Marioras_2012.pdf

Τύπος: application/pdf