ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βελτίωση συνεκτικότητας στο αντικειμενοστραφές λογισμικό
Δημιουργός :Κιούκης, Ιωάννης
Συντελεστής :Γιακουμάκης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :101σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Λογισμικό
Έλεγχος ποιότητας
Γλώσσα προγραμματισμού
Πληροφορική
Αυτοματοποίηση
Ημερομηνία έκδοσης :02-2013

Αρχείο: Kioukis_2013.pdf

Τύπος: application/pdf