ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Forecasting procedure in the call centre of a telecommunication company
Εναλλακτικός τίτλος :Διαδικασία προβλέψεων στο τηλεφωνικό κέντρο μιας εταιρείας τηλεπικοινωνιών
Δημιουργός :Tsavdaridou, Despoina P.
Συντελεστής :Psarakis, S. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics (part-time)
Λέξη κλειδί :Statistics
Statistical analysis
Telecommunications
Business
Ημερομηνία έκδοσης :01-2011

Αρχείο: Tsavdaridou_2011.pdf

Τύπος: application/pdf