ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συνταξιοδοτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης διανεμητικού χαρακτήρα
Δημιουργός :Κουσκουνά, Ευφροσύνη Ε.
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Κοινωνική ασφάλιση
Στατιστική
Ασφάλιση
Στατιστική ανάλυση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Κοινωνική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης :06-2015

Αρχείο: Kouskouna_2015.pdf

Τύπος: application/pdf