ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το εν Παρισίοις Δ΄ Διεθνές Συνέδριον της Επιστημονικής Οργανώσεως της Εργασίας (Ε.Ο.Ε.)
Δημιουργός :Χαριτάκης, Θ.
Εκδότης :Έργα
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ανατύπωσις εκ του περιοδικού "Έργα" (τεύχος 111)
Ημερομηνία έκδοσης :01-1930

Αρχείο: 1372.pdf

Τύπος: application/pdf