ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δίκτυα εναέριων μεταφορών στην Ευρώπη
Δημιουργός :Καρακαξίδης, Μιχαήλ - Άγγελος
Συντελεστής :Βέττας, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :110σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Εναέριες μεταφορές
Ανταγωνισμός
Διεθνής ανταγωνισμός
Ευρώπη
Ημερομηνία έκδοσης :05-2014

Αρχείο: Karakaxidis_2014.pdf

Τύπος: application/pdf