ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ψηφιακή έρευνα και computer forencis
Δημιουργός :Νταλάκου, Λαμπρινή
Συντελεστής :Μήτρου, Ευαγγελία (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :201σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Ψηφιακή τεχνολογία
Πληροφορική
Συλλογή δεδομένων
Ανάλυση πληροφοριών
Λογισμικό
Ημερομηνία έκδοσης :02-2011

Αρχείο: Ntalakou_2011.pdf

Τύπος: application/pdf