ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Predicting the volatility of financial time series analysis
Δημιουργός :Panagiotidi, Vassiliki
Συντελεστής :Vrontos, I. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :133p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistical analysis
Statistics
Data analysis
Financial market
Ημερομηνία έκδοσης :02-2011

Αρχείο: Panagiotidi_2011.pdf

Τύπος: application/pdf