ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εκτίμηση καταναλωτικών προτιμήσεων βάσει της ωφελιμιστικής τιμολόγησης χρησιμοποιώντας εμπειρικά δεδομένα : μια εφαρμογή στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου
Δημιουργός :Χρηστάκης, Μιχαήλ
Συντελεστής :Τσεκρέκος, Ανδριανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Έρευνα αγοράς
Λήψη απόφασης
Αγορά ακινήτων
Τιμολόγηση
Αυτοκίνητο
Ποιοτικές προδιαγραφές
Καταναλωτής
Ημερομηνία έκδοσης :07-2012

Αρχείο: Xristakis_2012.pdf

Τύπος: application/pdf