ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Marketing έρευνα αγοράς και ανάπτυξη πωλήσεων: τόμος Α΄
Δημιουργός :Διακόπουλος, Χρισόφορος Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :220σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1983

Αρχείο: S18996.pdf

Τύπος: application/pdf