ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ναυτικόν δίκαιον
Δημιουργός :Ροκάς, Κωνσταντίνος Ν.
Εκδότης :Παύλου, Γ. Β.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :252σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Ναυτικό δίκαιο
Ημερομηνία έκδοσης :1968

Αρχείο: S5886.pdf

Τύπος: application/pdf