ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο με έμφαση στο web 2.0 - Τεχνολογική και νομική διάσταση. Οι επιδράσεις των ΤΠΕ και της ανάπτυξης των δικτών στους θεσμούς και στην αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων της διανοητικής ιδιοκτησίας. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Web 2.0 σε σχέση με τα ωομικά ζητήματα και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις εφαρμογές και το περιεχόμενο. Ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε σχέση με το περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες. Ο χρήστης ως καταναλωτής ή δημιουργός περιεχομένου. Δικαιώματα και περιορισμοί
Δημιουργός :Πιπύρος, Κ.
Συντελεστής :Μήτρου, Λίλιαν (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :141σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πνευματική ιδιοκτησία
Ψηφιακή τεχνολογία
Νέες τεχνολογίες
Νομοθεσία
Καταναλωτής
Διαδίκτυο
Τεχνολογία
Internet
Ημερομηνία έκδοσης :09-2011

Αρχείο: Pipyros_2011.pdf

Τύπος: application/pdf