ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αγωγή επί παραλείψει (Μελέτη αστικού και δικονομικού δικαίου)
Δημιουργός :Φουρκιώτης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Σάκκουλας, Νικ. Α. (Εκδότης)
Εκδότης :Το Νομικόν
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1952

Αρχείο: S1958.pdf

Τύπος: application/pdf