ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στοιχεία αστικού δικαίου - Γενικαί αρχαί (κατά αστικό τον κώδικα)
Δημιουργός :Φουρκιώτης, Κωνσταντίνος
Εκδότης :Παπαζησης, Αργύρης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :174σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1952

Αρχείο: 284.pdf

Τύπος: application/pdf