ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ιστορία του οικονομικού βίου
Δημιουργός :Σιδέρης, Α. Δ.
Εκδότης :Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :233σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Ευρώπη
Οικονομική ιστορία
Οικονομία
Οικονομική δραστηριότητα
Οικονομικό σύστημα
Κράτος
Κυβέρνηση
Πολιτική κρίση
Μεσαιωνική ιστορία
Ημερομηνία έκδοσης :1944

Αρχείο: S21268.pdf

Τύπος: application/pdf