ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η φύσις και οι φυσικοί όροι εν τη Γεωοικονομία: κοσμικοί όροι - χάρται
Δημιουργός :Σφυρής, Κ.Δ.
Εκδότης :Λιθογραφείον Πετρή
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :83σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τεύχος Β΄: Μέρος Β΄: Τμήμα Α΄
Ημερομηνία έκδοσης :1936

Αρχείο: S2400.pdf

Τύπος: application/pdf