ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μεθοδολογική εισαγωγή: Γεωοικονομία και οικονομία
Δημιουργός :Σφυρής, Κ.Δ.
Εκδότης :Πετρή Β.Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :19--

Αρχείο: S2397.pdf

Τύπος: application/pdf