ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημόσια οικονομική: τόμος δεύτερος: ειδική θεωρία των φόρων. Φόροι: εισοδήματος, περιουσίας, κυκλοφορίας, καταναλώσεως. Δασμοί. Τελωνειακαί ενώσεις. Ευρωπαϊκή κοινή αγορά
Δημιουργός :Σμπαρούνης, Αθανάσιος Ιω.
Εκδότης :Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :239σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Οικονομία
Δημόσια οικονομικά
Ημερομηνία έκδοσης :1961

Αρχείο: S2379.pdf

Τύπος: application/pdf