ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στοιχεία διοικητικού δικαίου (εισαγωγή εις το διοικητικόν δίκαιον - δημοσιουπαλληλικόν δίκαιον)
Δημιουργός :Πολυχρονιάδης, Κ.Δ.
Εκδότης :Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :113σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1942

Αρχείο: S2144.pdf

Τύπος: application/pdf