ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστική: πίνακες για στατιστικές έρευνες
Δημιουργός :Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Εκδότης :Ελληνική Λιθογραφία
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :131σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική έρευνα
Στατιστική μέθοδος
Ημερομηνία έκδοσης :1992

Αρχείο: S22391.pdf

Τύπος: application/pdf