ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Νεότερη θεωρία αποφάσεων (ανάλυση κατά Bayes): με παραδείγματα και εφαρμογές
Δημιουργός :Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Εκδότης :Ελληνική Λιθογραφία
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :308σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Λήψη απόφασης
Οργανοδιοικητική
Επενδύσεις
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Χρηματαγορά
Στατιστική
Στατιστική μέθοδος
Οικονομική στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης :1993

Αρχείο: S22387.pdf

Τύπος: application/pdf