ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστικές μέθοδοι: τόμος 2: Ανάλυση παλινδρομήσεως - συσχετίσεως διακυμάνσεως - συνδιακυμάνσεως
Δημιουργός :Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Εκδότης :Ελληνική Λιθογραφία
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :349σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική μέθοδος
Ημερομηνία έκδοσης :1990

Αρχείο: S22382.pdf

Τύπος: application/pdf