ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστικές μέθοδοι: τόμος 1: Περιγραφικά στατιστικά μέτρα και στατιστική επαγωγή
Δημιουργός :Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Εκδότης :Ελληνική Λιθογραφία
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :433σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική μέθοδος
Ημερομηνία έκδοσης :1993

Αρχείο: S22376.pdf

Τύπος: application/pdf